nedelja, 12. januar 2014

Predstavitev ERASMUS+ programa in mednarodnih izmenjav na FGG

Za vse tiste, ki se zanimate za študijsko izmenjavo ali prakso v tujini: v sredo, 15.1.2014 ob 12. uri bo v svečani dvorani v 2. nadstropju Fakultete za gradbeništvo in geodezijo potekala predstavitev ERASMUS+ programa in mednarodnih izmenjav.

Več informacij na spletni strani FGG: Predstavitev ERASMUS+ programa in mednarodnih izmenjav na FGG

četrtek, 09. januar 2014

Predavanje izr. prof. dr. Vlada Malačiča iz Morske biološke postaje Piran

Naslov predavanja: Fizikalna oceanografija obalnih voda na MBP-NIB

Vsebina predavanja

Ker med predavanji na fakulteti o morju slišimo zelo malo, smo se člani DŠV odločili, da medse povabimo izr. prof. dr. Vlada Malačiča, fizika in oceanografa, ki je hkrati tudi vodja Morske biološke postaje Piran, ki deluje pod okriljem Nacionalnega inštituta za biologijo.


Našemu vabilu se je odzval in pripravil zanimivo, energično ter navdušujoče predavanje na temo plimovanja v Jadranskem morju in Tržaškem zalivu, resuspenzije sedimenta ter topografske kontrole od vetra gnane cirkulacije morja v široko odprtih zalivih, kot sta Koprski in Piranski zaliv. 
izr.prof.dr. Vlado Malačič
V veliko veselje nam je, da so strokovnjaki pripravljeni deliti svoje znanje in strokovna dognanja s študenti, saj se le na ta način izkušnje lahko prenesejo iz generacije v generacijo, kar omogoča mladim inženirjem, da nadgradimo spoznanja naših 'prednikov' in tako doniramo svoj prispevek k stroki.

Obisk predavanja je bil velik
Tanja Tofiltorek, 07. januar 2014

Novo vodstvo DŠV

Na včerajšnjem zboru članov smo soglasno izvolili novo vodstvo DŠV.
Nova predsednica je postala Tanja Tofil, podpredsednik Tilen Koranter, tajnik Manca Petek in blagajnik Anita Turk.Stari organizacijski odbor pa je predstavil dosedanje delo ter zaželel novi ekipi veliko sreče in uspešnega dela.

petek, 03. januar 2014

Zbor članov društva - kandidati za člane izvršnega odbora

ponedeljek, 6. januarja 2014 ob 16. uri v predavalnici H-40 na Hajdrihovi 28 v Ljubljani bo zbor članov DŠV. Na zboru članov bodo potekale tudi volitve novih članov izvršnega odbora za mandat dveh let. Do predpisanega roka so prišle štiri prijave za člane izvršnega odbora in sicer:


Kandidatka za predsednico: Tanja Tofil
Kandidat za podpredsednika: Tilen Koranter
Kandidatka za tajnika: Manca Petek
Kandidatka za blagajnika: Anita Turk

Informacije o kandidatih in njihovi cilji ter vizija se nahajajo tukaj.

Domen Dolšak
Predsednik DŠV

četrtek, 02. januar 2014

EKSKURZIJA NA ČISTILNO NAPRAVO LJUBLJANA

Člani Društva študentov vodarstva smo se v sredo, 11. 12., podali na obrobje Ljubljane, da bi si ogledali Čistilno napravo Ljubljana. Na lokaciji tega, za Ljubljano in njeno okolico, zelo pomembnega objekta, nas je odprtih rok pričakal procesni inženir Rok Babič, diplomant prve generacije študentov Vodarstva in komunalnega inženirstva.


Slika 1: Pozorno poslušamo...
Čistilna naprava (v nadaljevanju ČN) Ljubljana je locirana v Zalogu ob sotočju reke Save in reke Ljubljanice. Je mehansko-biološka čistilna naprava, namenjena odstranjevanju neraztopljenih snovi, ogljikovih spojin in elementarnega dušika. Prva faza čiščenja na ČN Ljubljana je bila zgrajena leta 1991, druga faza je pričela z obratovanjem leta 2005. Projektirana zmogljivost ČN je 360 000 PE, dnevno pa očisti približno 80000 m3 vode.
Ogledali smo si tehnologijo in procese mehanskega in biološkega čiščenja, razložili so nam pa tudi kako približno naj bi bila videti terciarna stopnja čiščenja na ČN Ljubljana.

Slika 2: Mehansko čiščenje (vhodno črpališče s polžastimi črpalkami)

Slika 3: Biofilter
Slika 4: Sprehodili smo se po celotni lokaciji...

Slika 5: Biološko čiščenje (prezračevalni bazeni)

Ker nova zakonodaja do leta 2016 predpisuje zagotovitev terciarne stopnje čiščenja, v kateri se vodo očisti tudi dušikovih in fosforjevih spojin, tudi na ČN Ljubljana že pridobivajo projektno in investicijsko dokumentacijo za izvedbo tega projekta.

Slika 6: Člani DŠV s predstavnikom Čistilne naprave Ljubljana

Na ČN Ljubljana so izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju s študenti (diplomske naloge, seminarji), kar še posebno lepo pozdravljamo.
Tanja Tofil