četrtek, 13. december 2012

Ekskurzija na HE Fala in HE Formin

V torek 11. decembra smo z društvom študentov vodarstva odšli na ogled HE Fala in ogled poškodb na odvodnem kanali HE Formin. Ekskurzijo nam je pomagal realizirati doc. dr. Andrej Kryžanowski, ki se je odpravil tudi z nami na ogled teh objektov. Na tem mestu bi se mu radi zahvalili za pomoč.

Najprej smo si ogledali najstarejšo hidroelektrarno na Dravi HE Fala. Nekaj podatkov o elektrarni (Vir: DEM)
  • Prvotna moč prve dravske hidroelektrarne leta 1918 je bila 20 MW (5 agregatov po 4 MW) in šele leta 1932 je bila dokončno dograjena še z dvema agregatoma po 7 MW, kar je povečalo moč elektrarne na  34 MW. Današnja moč HE Fala je 58 MW.
  • Na začetku delovanja je bila opremljena  z vodoravnimi Francisovimi turbinami, kjer sta bila po dva  turbinska tekača nameščena v enem  ohišju. Danes obratujejo trije agregati z navpično Kaplanovo turbino.
  • Najmočnejša elektrarna svojega časa  je bila zgrajena  tako, da je bila strojnica z agregati postavljena ob levo brežino, v rečni strugi pa so bila zgrajena pretočna polja in ob desni brežini splavnica.  


Po ogledu HE Fala smo si ogledali še poškodbe na odvodnem kanalu HE Formin, ki so ga prizadele novembrske poplave.

Nekaj podatkov o elektrarni (Vir: DEM)

Elektrarna, dograjena leta 1978, je zaradi naravnih danosti tako kot HE Zlatoličje zasnovana kot kanalska elektrarna. Izkorišča 29 m padca med Ptujem in državno mejo s Hrvaško in ima pri moči 116 MW letno proizvodnjo 548 milijonov kWh električne energije.
Z zajezitvijo reke Drave z jezom v Markovcih je nastalo največje slovensko umetno jezero dolžine 7 km in površine 3,46 km2, imenovano Ptujsko jezero, ki vsebuje 17,1 milijona m3 vode, od katerih se lahko 4,5 milijona m3 izkoristi za proizvodnjo električne energije. Bočni nasipi so zgrajeni iz gramoza. Na vodni strani so zatesnjeni z 10 cm debelo asfaltno oblogo. Pronicanje vode v podtalnico v zaledju preprečujejo drenažni kanali ob nasipih. Zaradi visokih valov, ki se lahko pojavijo ob močnem vetru, so na kritičnih mestih betonski valobrani.Žal si notranjosti elektrarne nismo mogli ogledati, zaradi sanacijskih del. Spodaj pa se nahaja fotografija poplavljene strojnice.

(Vir: Delo.si)

Ni komentarjev:

Objava komentarja