torek, 28. maj 2013

Uredimo avlo FGG!

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL je razpisala natečaj »Uredimo avlo UL FGG«. Z natečajem želimo študente spodbuditi k razmišljanju o tem, kako bi uredili prostor v avli za namen druženja študentov.Natečaj je namenjen vsem študentom UL FGG in se lahko prijavijo kot skupina (od 3 do max. 5 članov v skupini). Skupine se lahko sestavljene iz različnih študijskih smeri in letnikov in si lahko poiščejo tudi zunanjo pomoč kolegov z drugih fakultet (max 1 zunanji član skupine). Natečaj je anonimen.

Rok za prijavo skupin je 21.06.2013 na elektronski naslov: nina.vengust@fgg.uni-lj.si.

Več informacij dobite v prilogi.

Razpisna dokumentacija
Podloga 1
Podloga 2