torek, 12. november 2013

Ekskurzija na gradbišče čistilne naprave Vrhnika

V okviru predmeta Geotehnika nizkih gradenj smo se v sredo, 6. 11. študentje  drugostopenjskih programov (1. letnika Okoljskega gradbeništva in 1. letnika Gradbeništva, smer Nizke gradnje) v spremstvu izr. prof. dr. Janka Logarja in asist. mag Sebastjana Kudra odpravili na strokovno ekskurzijo na gradbišče Čistilne naprave Vrhnika.

Ppredstavnika Slp Ljubljana, prof. Logar in študentje

Namen ekskurzije je bil predvsem seznaniti se s potekom procesa pilotiranja in pa preizkušanja nosilnosti pilotov. Čistilna naprava Vrhika bo namreč stala na barjanskih, slabo nosilnih tleh, zato so tu potrebni posebni postopki temeljenja.

Na gradbišču so nas lepo sprejeli predstavniki podjetja Slp Ljubljana, Gorenje projekt, župan občine Vrhnika in pa projektantka ČN Jelka Kopše iz podjetja Hidroinženiring, ki nam je na kratko predstavila dejstvo, da gre za gradnjo ČN v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice. Gradi se sekvenčna biološka čistilna naprava z aerobno stabilizacijo blata, nitrifikacijo in denitrifikacijo, biološkim čiščenjem fosforja in dodatnim kemijskim čiščenjem fosforja.


Po dokončanju naj bi ČN obsegala naslednje tehnološke podsklope, prostore oz. objekte:
1. Vhodno črpališče (že zgrajeno)
2. Elektromagnetne grablje (obstoječa oprema se delno zamenja)
3. Merilnik pretoka vode (že zgrajen)
4. Prezračeni peskolov in lovilec maščob (že grajen)
5. Izvajalec peska (že zgrajen)
6. Razdelilni bazen
7. Sekvenčni bazen
8. Dezinfekcija Iztoka
9. Obarjanje fosforja
10. Zgoščevalec in zalogovnik blata
11. Strojno čiščenje blata
13. Postaja za sprejem gošč iz greznic in malih čistilnih naprav
14. Kompresorska postaja
15. Elektro agregat
18. Upravni prostor CČN
21. Jašek merilnika pretoka blata
22. Elektro jašek
23. Vodomerni jašek.
(Vir: Razpisna dokumentacija ČN Vrhnika)

Predstavniki podjetja Slp Slovenija so nam nazorno predstavili proces dinamičnega in statičnega testa nosilnosti pilotov in nam pokazali tudi za to namenjeno ustrezno opremo.

Sestavljanje pilotov

Dviganje pilota

Priprava na zabijanje pilota

na gradbišču so nas lepo pogostili

Ugrez pilotov merijo tudi s pomočjo nivelirja

Prečni prerez ČN, skupaj z narisanimi sloji zemljine

Vtisi študentov iz ekskurzije so pozitivni, saj v študijskem procesu vsi pogrešamo več možnosti, da bi se iz oči v oči srečali s snovjo, katero nam profesorji podajajo v predavalnicah. Upamo, da se bomo na lokacijo spet vrnili in sicer septembra naslednje leto, ko naj bi naprava že bila v poskusnem obratovanju.
 
Ekipa Okoljskega gradbeništva skupaj z Jankom Logarjem in Sebastjanom Kudrom ter predstavnikom SlpNapisala: Tanja Tofil
Slikovno gradivo: Janij Oblak, Miha Kračun in Matej Radinja
Viri: Razpisna dokumentacija ČN Vrhnika iz dne (11. 11. 2013): http://www.vrhnika.si/datoteke/13945ccn.pdf

Ni komentarjev:

Objava komentarja